Ezgi Karaköse, İstanbul'da yaşayan, kendi kendini yetiştirmiş bağımsız bir fotoğrafçıdır. 
Onun tefekkür etme yolu, görmektir. Mânâ dünyasını, hayata dair görüngüsünü fotoğraf aracılığıyla bir düzleme yansıtır. Bu sayede izleyiciye gerçekliği şiirsel bir ifadeyle yeniden sorgulatmayı amaçlayan sanatçı, çalışmalarına hem bireysel hem kolektif projelerde devam etmektedir.

Ezgi Karaköse is a self-taught, independent photographer based in İstanbul. 
Her way of comtemplating the world is through seeing. Using photography as a medium, she reflects the world of meaning and the phenomena of life onto a plane, aiming to challenge the viewer's perception of reality with a poetic expression. She continues to work on both individual and collective projects, with the intention of proving new perspectives through her art.

karakose.ezgi@gmail.com
+90 543 515 75 62

Back to Top